04.11.2019

POZIV NA NADMETANJE ZA PRIVATNE PARTNERE - stroj za skin pakiranje

1. Opći podaci o naručitelju
Naručitelj: ORADA ADRIATIC d.o.o.        
Adresa Uprave: Kukuljanovo 341, 51227 Kukuljanovo
Telefon: 051 264 021                 
E-mail: info@orada-adriatic.hr
Broj nabave: 01

2. Podaci o predmetu nabave
Predmet nabave je nabava robe-opreme
U ovom postupku nabavlja se: Stroj za skin pakiranje s alatima
Predmet nabave je stroj za skin pakiranje ribe i ribljih prerađevina.
Ponuđeni predmet nabave mora biti nov i nekorišten.
U cijenu ponude mora biti uključen trošak pakiranja i transporta stroja na mjesto isporuke, instalacija, puštanje u rad i obuka osoblja za pravilan i siguran rad.

3. Rok za dostavu ponuda
Ponudu naručitelj mora zaprimiti najkasnije do 26.11.2019. godine do 10:00 sati, na adresu iz točke 1. ovog Poziva.

4. Internetske stranice na kojima je dostupna dodatna dokumentacija
Dokumentacija o nabavi koja čini sastavni dio ovog Poziva na nadmetanje objavljena je u cijelosti na internetskoj adresi: https://www.royal-adriatic.com/

5. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave, bez PDV-a, je 444.000,00 HRK

Prilozi:
Prilog dokumentaciji za nabavu-stroj za skin pakiranje s alatima.docx
PRILOG 7.2. Dokumentacija za nabavu za privatne partnere-stroj za skin pakiranje s alatima.pdf