Politika privatnosti

Opće informacije i pojmovi

Ova Politika privatnosti (dalje: Politika) opisuje koje osobne podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i prava Ispitanika povezana s osobnim podacima.

ORADA ADRIATIC d.o.o. Cres, Turion 22, OIB:86840413543, kao voditelj obrade(dalje u tekstu: Društvo) poštuje vašu privatnost i štiti vaše osobne podatke.

Zaštita vaših podataka nam predstavlja prioritet. Ovim dokumentom vas želimo informirati o načinima obrade, upotrebe, pohrane i osiguravanja sigurnosti vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN42/2018 i drugi propisi). Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova ili u skladu s vašim privolama za obradu. Ova se obavijest odnosi na vas kao pojedinca ako ste poslovni partner ili korisnik web stranica Orade adriatic d.o.o., ili ako ste zaposlenik poslovnog partnera koji surađuje sa ORADA ADRIATIC d.o.o.
 
 1. Vrste osobnih podataka
Društvo prikuplja, obrađuje i koristi, ovisno o kontekstu, razne vrste podataka u vezi s uslugama koje pružamo, uključujući:
 • podatke koje nam izravno dajete
 • podatke koje prikupljamo o vašem korištenju naših usluga i
 • podatke koje pribavljamo od izvora treće strane.
 
 1. Svrha obrade osobnih podataka
Osobne podatke koje prikupimo koristimo i obrađujemo, između ostalog, da bismo:
• pružili usluge koje zatražite • ispunili zakonske i ugovorne obveze.
 
 1. Tko je voditelj obrade?
Voditelj obrade je pravna ili fizička osoba koja određuje i kontrolira svrhe i sredstva obrade osobnih podataka u papirnatom i elektronskom obliku. Orada adriatic d.o.o. je Voditelj obrade temeljem primjenjive regulative o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općom Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka (dalje: Opća Uredba), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) i drugim propisima.
 
 1. Koji osobni podaci će se prikupljati?
Prikupljat ćemo i obrađivati različite vrste osobnih podataka, poput Vaših osnovnih osobnih podataka (primjerice, ime i prezime, adresa, spol, datum rođenja, OIB, broj bankovnog računa), Vaših kontakt podaci (adresa, e-mail, broj telefona i sl.), podataka o Vašim nekretninama (broj čestice, zemljišnoknjižnog uloška, katastarske općine i sl.), a sve kako bismo mogli zaključiti ugovor o kupoprodaji/zakupu/najmu, ugovor o poslovnoj suradnji i sl.
 
 1. Kako ćemo prikupljati i koristiti vaše osobne podatke?
Prikupljat ćemo i koristiti osobne podatke kako je niže navedeno:
 
Svrha Je li potrebna izričita privola?
Sklapanje ugovora NE
Poštivanje pravnih obveza (Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o reviziji, Zakon o fiskalizacii u prometu gotovinom) NE
Legitimni interesi (kao što su sprječavanje i otkrivanje prijevara, osiguranje mrežne i informacijske sigurnosti vlastitih IT sustava,
, interne analize i izvještavanje i sl.)
NE
Dostava marketinških materijala DA

Kao što je gore navedeno, i u gore navedene svrhe, obrađivat ćemo Vaše osobne podatke koje od Vas primimo.
Obavještavamo Vas da kada se obrada vaših osobnih podataka vrši na temelju naših legitimnih interesa ili za potrebe izravnog marketinga, imate pravo na prigovor.

Nadalje, privolu možete u svakom trenutku povući i to putem izjave dostavljene emailom ili poštom na kontakte navedene pod točkom 11.
Posljedica uskrate davanja osobnih podataka ili davanje netočnih podataka može biti nemogućnost zaključenja poslovnog odnosa s Vama, odnosno odbijanje sklapanja ugovora.
 
 1. Tko će imati pristup Vašim osobnim podacima?
Osigurat ćemo obrađivanje Vaših osobnih podataka na način koji je sukladan svrsi obrade. Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, pristup Vašim podacima mogu imati:
 • državna tijela sukladno zakonskim obvezama (primjerice Porezna uprava,
Ministarstvo financija, Carinska uprava, pravosudna i druga državna tijela)
Ako je to radi ispunjenja određene svrhe nužno, Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni slijedećim osobama:
 • vanjski pružatelji usluga ( osiguravajuća društva i posrednici u osiguranju, ovlašteni revizorima i odvjetnicima i dr.).
Osobne podatke možemo prenositi i u sljedećim slučajevima:
 • radi ispunjavanja zakonskih obveza.
 
 1. Gdje će se obrađivati osobni podaci?
Vaši se podaci mogu obrađivati unutar ili izvan EU od strane osoba navedenih pod točkom 6., uvijek podložno ugovornim odredbama o povjerljivosti i sigurnosti sukladno primjenjivoj regulative o zaštiti osobnih podataka. Vaše osobne podatke nećemo dostavljati osobama koje ih nisu ovlaštene obrađivati.
 
 1. Koja su Vaša prava u svezi osobnih podataka?
Kada je to dozvoljeno primjenjivom regulativom, imate pravo putem pisanog zahtjeva na:
 • pristup svojim osobnim podacima i dobivanje informacije o izvoru osobnih podataka, svrsi obrade i trajanju obrade, kategorijama osobnih podataka, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, podaci o voditelju obrade, izvršiteljima obrade i primateljima kojima osobni podaci mogu biti otkriveni,
 • povlačenje dane privole u bilo kojem trenutku ako se vaši podaci obrađuju temeljem dane privole,
 • ispravak ili ažuriranje vaših podataka, kako bi uvijek bili točni
 • brisanje vaših osobnih podataka ukoliko više nisu potrebni u svrhu radi koje su obrađivani,
 • ograničenje obrade vaših osobnih podataka u određenim slučajevima, primjerice kada ste osporili točnost svojih osobnih podataka, u razdoblju koje nam potrebno za provjeru točnosti podataka,
 • prenosivost svojih osobnih podataka u elektroničkom obliku, odnosno zaprimiti osobne podatke i/ili ih izravno prenijeti drugom voditelju obrade i
 • ulaganje prigovora nama i/ili nadležnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka, azop@azop.hr).
Ova prava možete iskoristiti putem obrasca zahtjeva ili osobno nas kontaktirajući kao što je opisano pod točkom 11. Obrazac zahtjeva dostupan je putem web stranice Društva.
 
 1. Kako se mogu usprotiviti obradi mojih osobnih podataka?
Kada je to dozvoljeno primjenjivom regulativom, imate se pravo usprotiviti obradi osobnih podataka, ili od nas zatražiti prestanak obrade Vaših osobne podatke. Nakon što nas obavijestite o ovom zahtjevu, nećemo više obrađivati vaše podatke, osim ako je obrada dopuštena primjenjivom regulativom.

Ovo pravo možete iskoristiti na isti način kao i ostala prava navedena pod točkom 8.
 
 1. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke čuvamo sukladno rokovima određenima Zakonom o računovodstvu, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i ostalim zakonima koji se primjenjuju na naše poslovanje.

Vaše osobne podatke nećemo čuvati dulje nego što je to određeno zakonskim propisima te ćemo ih čuvati samo i isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni.
 
 1. Kako nas možete kontaktirati?
Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezanih uz obradu vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati na niže navedene brojeve telefona i/ili adrese/email adrese:

Zahtjeve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podataka moguće je uputiti slanjem na mail adrese: uprava@orada-adriatic.hr ili gdpr@oradaadriatic.hr ili na niže navedenu adresu,putem pošte.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, svaki zahtjev, pritužbu ili upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Pri ostvarivanju kontakta i zaprimanju zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo identitet podnositelja zahtjeva i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

U slučaju povrede bilo kojeg od prava iz poglavlja 8. ove Politike, moguće je podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka nacionalnom nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka:
Selska 136 HR-10000 Zagreb azop@azop.hr

Voditelj obrade:

ORADA ADRIATIC D.O.O.
E-mail: uprava@orada-adriatic.hr ili gdpr@orada-adriatic.hr
Tel: +385(0) 51 565-200, GSM.+385 91 4212001
Adresa: Kukuljanovo 341, 51227 Kukuljanovo
 
 1. Promjene naših Pravila privatnosti
U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova pravila privatnosti je zadnji put izmijenjena 23.11.2020. godine