26.08.2021

Orada Adriatic je nositelj ASC certifikata!

Orada Adriatic je jedan od vodećih proizvođača mediteranske bijele ribe, Orade i Brancina u Hrvatskoj. Sukladno strategiji naše tvrtke, Orada Adriatic je primjenila i uspješno stekla ASC certifikat za sve svoja uzgajališta, odnosno za 100% svoje proizvodnje, a sve certificirano sa strane nezavisnog revizora DNV GL Business Assurance Italia.
Za proizvode iz prerade, kao i za plasman ASC certificiranih proizvoda, stekli smo i certifikat Chain of Custody (CoC).

ASC (eng. Aquaculture Stewardship Council) je neovisna i neprofitna, te međunarodno priznata organizacija koja zahtijeva da uzgajališta riba i prerađivači ispunjavaju niz rigoroznih zahtjeva u vezi planiranja, razvoja i provođenja sustava uzgoja i proizvodnje, čime garantira kupcima da je riba proizvedena na društveno i okolišno odgovoran način. Pomaže pri usmjeravanju industrije akvakulture prema održivosti uz standarde koji održavaju kvalitetu vode, sprječavaju širenje bolesti i parazita između uzgojnih i divljih riba, reguliraju postupke hranidbe i samu riblju hranu, brinu o zaštiti osjetljivih područja prirode, te osigurava sigurnost radnika i njihova socijalna prava.

Više informacija na https://www.asc-aqua.org